Helio iTV Pro apk download – Premium app free for Android

Helio iTV Pro apk download – Premium app free for Android

App Information of Helio iTV

App Name Helio iTV v
Genre Apps, Entertainment
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namelv.lattelecom.multiscreen
Rating ( 620 )
Installs50,000+

Description of Helio iTV Mod apk download - Clash of Clans Mod Apk %app_version% [Unlimited money] free for Android.

Skaties un pārvaldi savu Helio interaktīvo televīziju, Shortcut films un Premiere viedtālrunī vai planšetē visur, kur pieejams internets.

Televīzija – populārākie kanāli, tiešraides, sports, ziņas, filmas, seriāli u.c. notikumi visur, kur ir internets. Lielajā TV ekrānā – mājās ar Helio iTV dekoderi, ārpus mājas – viedtālrunī vai planšetdatorā.

TV programma TV ekrānā – vari saplānot ko skatīties jau laicīgi un ieplānot konkrētās filmas vai raidījuma skatīšanos, uzliekot atgādinājumu vai TV ierakstu.

TV arhīvs – ja esi nokavējis raidījumu, tas nekas, jo vari to noskatīties arhīvā. Atrodi TV programmā un sāc skatīties sev ērtā laikā un vietā. TV arhīvs pieejams noteiktiem kanāliem, kuriem paredzēts TV arhīvs un ir atļauja no satura piegādātājiem.

TV ieraksti – ja zini, ka nevarēsi noskatīties savu iecienīto seriālu, filmu – ieraksti to un noskaties sev ērtā laikā un vietā. Ierakstīt vari arī no viedtālruņa vai planšetes. TV ieraksti pieejami noteiktiem kanāliem, kuriem paredzēta šāda funkcija un ir atļauja no satura piegādātājiem

Satura raidīšanas iespēja – izmanto savu viedtālruni vai planšeti kā TV pulti vai pārraidi saturu uz mājas TV ekrāna, esot arī ārpus mājas.

Manu kanālu saraksts – saliec savu iecienītāko kanālu sarakstu un neskaties to, kas neinteresē.

Meklētājs – ātri un ērti sameklē filmas, raidījumus, koncertus pēc to nosaukuma latviski un oriģinālvalodā

Shortcut Films – vairāki tūkstoši filmu, seriālu, raidījumu, koncertu un pārraižu visām gaumēm.

Shortcut Premiere – skaties filmas, kas tikko bijušas uz kino ekrāniem. Cena par filmu, sākot no 0,60 EUR.

Helio iTV lietotne pieejama tikai Helio iTV abonentiem.
Watch and manage your Helio interactive TV, Shortcut movies and Premiere on your smartphone or tablet wherever the internet is available.

Television – Top channels, live, sports, news, movies, TV shows and more events wherever there is internet. On the big TV screen – at home with a Helio iTV decoder, outside the home – on a smartphone or tablet.

TV program on the TV screen – you can plan what to watch in time and schedule a specific movie or show by placing a reminder or TV recording.

TV Archive – If you miss a show, it’s nothing because you can watch it in the archive. Find a TV show and start watching at your convenience. The TV archive is available for certain channels for which the TV archive is intended and which is authorized by the content providers.

TV recordings – if you know you won’t be able to watch your favorite series, a movie – record it and watch it at a time and place convenient for you. You can also record from your smartphone or tablet. TV recordings are available for certain channels that have this feature and are licensed by the content providers

Content streaming – Use your smartphone or tablet as a TV remote control or stream content to your home TV screen, even when you’re away from home.

My Channel List – Build your favorite channel list and watch what you don’t care about.

Search engine – quickly and easily search for movies, shows, concerts by their name in Latvian and original language

Shortcut Films – several thousand movies, series, shows, concerts and shows for all tastes.

Shortcut Premiere – Watch movies that have just been on cinema screens. Price per film, starting from 0.60 EUR.

The Helio iTV app is only available to Helio iTV subscribers.
– Tehnoloģiskie uzlabojumi
IDS= lv.lattelecom.multiscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *